Your search results

Dotace na bydlení aneb chcete bydlet levněji?

Zveřejněno: hradreal v 15.3.2016
| 0


Někteří je z principu odmítají, majitelům domů či bytů však skýtají nevídanou možnost získat i několik milionů na opravy či investice. Přinášíme Vám přehled šesti nejaktuálnějších dotačních programů v roce 2016. Protože 127 tis. korun na nový kotel Vám rozhodně nedá jen tak někdo!

Operační program Životního prostředí

OPŽP je financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro období 2014-2020 nabízí celkem 2,6 mld. Kč na různé projekty cílené na ochranu životního prostředí. Pro majitele domů, případně budoucí majitele může být zajímavá oblast podpory s názvem „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech„.

 opzp_1

Kotlíkové dotace krajů

Královéhradecký kraj, obdobně jako všechny ostatní kraje v České republice, nabízí fyzickým osobám podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla. Program je částečně financován z prostředků kraje a částečně z peněz Evropské unie, v rámci výše zmíněného Operačního programu Životního prostředí. Žadatelé mohou získat až 127 tis. Kč, a to počínaje 11.1.2016. Na výměnu kotlů je do konce roku 2017 vyhrazeno 200 mil. Kč, proto se dá předpokládat, že na podporu dosáhne minimálně 1340 žadatelů. Žádost je třeba podat v elektronické podobě na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz, a poté také v listinné podobě na adresu Krajského úřadu.

Energetické úspory v bytových domech mimo Prahu

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí všem vlastníkům bytových domů (tedy i fyzickým osobám provozujícím hospodářskou činnost) podporu na zateplení jejich domů, výměnu zdroje tepla a podobné aktivity až do výše 32,3 % z celkových nákladů. Žádosti o dotace je možné podávat až do konce letošního roku.

popup_head

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

V rámci tohoto programu mohou fyzické i právnické osoby až do konce roku 2021 žádat o podporu například na zateplení obálky budovy (zateplení stěn, střechy, nová okna či dveře), na výstavbu zcela nového rodinného domu s nízkou energetickou náročností, či na výměnu zdroje tepla za ekologičtější typ (například kotel na uhlí za tepelné čerpadlo či plynový kotel). Program běží už od října loňského roku, přičemž o tom, jak a kam podat žádost se dočtete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz.

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 5 mil. Kč, ve většině případů se však dá počítat s částkou mezi 50 až 100 tis. Kč.

Panel 2013+

Jinak známý také jako Panel revitalizace bytového fondu. V rámci něj nejsou poskytovány klasické dotace, ale výhodné úvěry až do 90 % celkových výdajů s fixací na celou dobu úvěru již od 0,75 % ročně, sloužící na opravy či modernizace bytových domů, rekonstrukce bytových jader, vybudování výtahu či zateplení. Podrobnější informace naleznete v nařízení vlády č. 468/2012.


Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu v letošním roce vyzývá podnikatele, aby zažádali o podporu na energetické úspory objektů sloužících k podnikání. Více informací o jednotlivých výzvách a podporovaných aktivitách na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/#category603 .

Christian Grym

Zanechte odpověď

Your email address will not be published.